Skip to main content

SLOT 6, 01/12 20:30

Nikos Avgoustidis, Ελλάδα-Γαλλία
20’

Michalis Giagkounidis, Ελλάδα
18'

2021

Nikos Kolioukos & Meni Tsilianidou, Ελλάδα
16'

2020

Alexios Koukias-Pantelis, Ελλάδα
11’

2021

Evi Kalogiropoulou, Ελλάδα
15’

2020